Een Inleiding in de Kunst van Creëren

Vanaf 1999 geef Barbara de cursus Creëren van je Werkelijkheid. Hier komt de uitleg over de inhoud en doel van die cursus. Deze uitleg heeft ook aan de basis gestaan van het eerste boek van Barbara en Rene, De Kunst van Leven - Creëren van je Eigen Werkelijkheid. Het is een goede inleiding op het gebied van "Deliberate Creation", of kortweg "Creëren". Enjoy!


Een absolute werkelijkheid bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid en jij Creëert die van jou. Dat is iets wat je niet hoeft te leren. Je doet het al - of je het nu wil of niet. Wat je wel kunt leren - en steeds beter kunt leren - is hoe jij je werkelijkheid Creeert en hoe je ervoor kunt zorgen dat je Creëert wat je wil. Jij kunt sturen welke dingen je gebeuren en welke je niet gebeuren. Zo komt alle Kracht, alle Macht weer bij jou terecht - waar het thuishoort. Want jij bent de Bron van je eigen werkelijkheid. Als je dat beseft, heb je concepten als pech en geluk niet meer nodig, want alles is aan jou. Ik vind dat een prachtig, bevrijdend uitgangspunt.

Jij bent de Bron

Creëren van Je Eigen Werkelijkheid is gebaseerd op twee uitgangspunten. Het eerste is dat jij de Bron bent van je werkelijkheid. Jij bent een uniek wezen met unieke talenten en je bent gekomen om jouw unieke energie hier op Aarde neer te zetten. En dat is wat je doet: je zet jouw eigen, specifieke energie neer op het Aardse vlak. Jouw eigen energie - jouw trilling, jouw vibratie - vertaalt zich op Aarde als het wezen dat je bent, maar ook als de werkelijkheid die daaromheen is opgebouwd.
Voor de meeste mensen is het idee dat ze een energiewezen zijn iets helemaal nieuws. Velen zien zichzelf als een lichaam met emoties en gedachten erin. Maar in werkelijkheid ben je opgebouwd uit vele verschillende lagen van energie, waarvan je lichaam, je emoties en je gedachten maar een onderdeel zijn. Sommige van die energielagen zijn heel groot. Daardoor heb je ieder moment van je leven een bepaalde uitstraling - op verschillende niveaus van je Zijn. Die uitstraling is je vibratie, je trilling. Je vibreert op Aarde voornamelijk door je emoties en gedachten, maar ook door je lichaamstaal, woorden, overtuigingen, je aura's, chakra's, fantasieën, beelden en dromen. En wat je vibreert verschijnt in je leven. Dat is het tweede uitgangspunt: je Creëert wat je vibreert.
Als je weet waar je op moet letten, kun je steeds meer gaan inzien wat je vibreert en hoe dat je werkelijkheid beïnvloedt. Vervolgens kun je je vibratie effectief gaan veranderen. De manifestaties, de vormen, volgen vanzelf de veranderingen in jouw energieveld. Dat betekent dat de vorm van je huis, de vorm van je relatie, de vorm van je werk, de vorm van je omgang met andere mensen en alle andere vormen vanzelf meeveranderen met je vibratie.

Je Creëert wat je vibreert

De meeste mensen doen erg hun best om de vormen te veranderen - terwijl de onderliggende energieën hetzelfde blijven. Ik had ook een fase waarin ik dat deed. Ik nam een andere baan als mijn baan me tegenstond en ik verhuisde zelfs naar een ander land toen mijn geboorteland me niet leek te kunnen bieden wat ik zocht. Maar zolang je vibratie hetzelfde blijft, kom je dezelfde manifestaties tegen. Dan kun je helemaal naar het einde van de wereld verhuizen, naar een andere samenleving met een heel ander politiek systeem, om daar hetzelfde tegen te komen. Ik heb dat gedaan. Maar omdat ik in Polen zoveel last had gehad van het machtsmisbruik en de totalitaire onderdrukking van het communistische systeem, nam ik die energie met me mee. Hier in het vrije Nederland kwam ik bij de meest dominante professor van de universiteit terecht: een man die machtsspelletjes speelde en "regeerde" door middel van angst en intimidatie - net als de communisten in Polen. Hij heeft me graag aangenomen, want hij voelde dat iets in mijn vibratie was aangetrokken tot zijn spelletjes. Toen ik doorkreeg hoe deze man in elkaar stak, ging ik denken: "Hé, ik ben in een vrij, democratisch land gekomen en nu werk ik met zo'n dictatoriale professor waar niemand het tegen op durft te nemen - Hoe is het mogelijk?" En ik ging me verzetten en met hem vechten. Pas later kwam ik tot het inzicht dat ik dingen had meegenomen van communistisch Polen hier naartoe. Zelfs als er maar één zo'n iemand was geweest in heel Nederland, zou ik naar hem toegetrokken zijn op magnetische, mysterieuze wijze.
Het is niet efficiënt om te proberen dingen aan te pakken aan de vormkant. Als je relatie met één partner mislukt, Creëer je een tweede, derde, vijfde partner. Maar als je steeds dezelfde vibratie meeneemt, kom je steeds in dezelfde mislukkende relatie terecht. Zelfs als je dan een engel tegenkomt, zal dat patroon zich herhalen. Als je ergens vastzit in je leven - in je relatie, in je werk of in je huis - dan zit er iets vast in je energieveld: er is een plek in je energieveld waar de energie niet vrij kan stromen. Als je bijvoorbeeld ruzie hebt met iemand, heb je ergens binnenin ruzie met jezelf. Ergens bots je met jezelf. Je innerlijke kind vecht misschien met je innerlijke volwassene. Of angstige stukjes vechten met je moedige stukjes: een deel van je zegt "ik doe dat, ik kan dat" en een angstiger, zwakker deel van je zegt "nee, ik ben bang! Dat is gevaarlijk!" Veel mensen voeren voortdurend een innerlijke strijd. En wat je in je vibratie hebt, manifesteert zich in de fysieke wereld. Dat gaat ook op voor emotionele toestanden: als je je vaak depressief of zwaarmoedig voelt, dan moet er iets zwaars in je energieveld zitten. Je moet dan iets in je energie hebben wat niet stroomt. Hetzelfde geldt op mentaal gebied: als je niet duidelijk kunt krijgen wat je moet doen, moet er in je energieveld iets zijn wat je zicht belemmert - iets van rook of mist.

Energieblokkades

Altijd als je ergens vastzit, zit er iets vast in je energieveld. Als je daar stroming in brengt, zul je versteld staan van de veranderingen die er komen! Want alles in het Universum is opgebouwd uit energie. En er zijn bepaalde resonantiewetten: energieën resoneren met gelijke energieën en zijn daar magnetisch voor. Als je je vibratie verandert zul je je verbazen hoe dingen waar je soms jaren mee hebt gevochten, moeiteloos van je wegvallen. Dat gebeurt omdat je er geen energetische verbinding meer mee hebt. Ik had bijvoorbeeld een vrouw op mijn Creëren-cursus die ontzettend ongelukkig was op haar werk. Zij kon met haar collega's helemaal niet opschieten. Ze werd daar echt ziek van en ze zag geen uitweg uit die situatie. Maar aan het eind van de cursus kondigde de Britse directie van het bedrijf waar ze werkte plotseling een reorganisatie aan - waarbij al haar collega's werden ontslagen. Alleen zij mocht blijven - vanwege haar uitstekende beheersing van de Engelse taal. Het Engels van al haar collega's was te slecht. Zij bleef als enige van haar afdeling over. Daarmee was haar probleem "wonderbaarlijk" opgelost. En het was opgelost doordat zij haar vibratie, haar energie had veranderd. Dat soort dingen gebeuren vanzelf als mensen hun vibratie veranderen. Ik heb er ontzettend veel voorbeelden van.
Een mooie bonus is dat wat je verandert in je energieveld, uitstraalt in het Universum. Daardoor verander je niet alleen je eigen energie, maar lever je een energetische bijdrage aan de vooruitgang van de hele Aarde. Dus als je leert om meer harmonieuze, moeiteloze energiepatronen te vibreren - in plaats van de energie van bijvoorbeeld machteloosheid en angst - voeg je die toe aan de energie van de gehele Aarde en doe je iets prachtigs voor de mensheid.

Je vibratie veranderen

Je vibratie leren veranderen, begint met jezelf leren kennen als energiewezen. Je bent opgebouwd uit energie: je emoties zijn energieën, je gedachten zijn energieën, je fysieke lichaam is energie, je chakra's zijn energieën, je aura's zijn energieën. Alles in en aan jou is energie: vibrerende energie. Energie pulseert, straalt en vibreert ieder moment. Het staat nooit stil. Je kunt niet zeggen: "Ik ga nu even niet vibreren", want je vibreert ieder moment. Zelfs als je slaapt vibreer je iets. En omdat je niet kunt stoppen met vibreren, kun je er beter voor zorgen dat je weet waar je mee bezig bent en dat je gaat vibreren - en dus Creëren - wat je wil.
Hoe weet je wat je vibreert? Ieder mens weet of hij zich slecht voelt of goed voelt. Dat weet je. Dat gevoel geeft in de basis aan wat je vibreert. En dat besef, dat bewustzijn kun je nog verder nuanceren.
Een deel van je vibratie is afkomstig van je gedachten, een ander deel van je emoties en andere delen van je chakra's, je lichaam, etcetera. Sommige stukken van je vibratie zijn afkomstig van wonden die je in je leven hebt opgelopen. Je vibreert ook voor een deel wat je meekrijgt - en vroeger hebt meegekregen - van je omgeving: als je in een groep van lachende mensen komt is het veel makkelijker om te gaan lachen dan in een groep van boze mensen. En als je in je leven veel tussen lachende mensen bent geweest, is het makkelijker om ook in andere situaties te lachen.
Je vibratie is dus geen monotone brij: zij is opgebouwd uit verschillende vibraties, verbonden met bepaalde onderdelen van je wezen én je leven. Anders gezegd: binnen je algehele vibratie kun je de vibraties van je verschillende onderdelen en levensthema's onderscheiden. Daarom kan je vibratie per moment en situatie verschillen. Je vibreert bijvoorbeeld algemeen een goede vibratie - voelt je meestal goed en bent redelijk blij met je leven - maar op één specifiek thema zit je helemaal vast zit. Je wordt prikkelbaar, onrustig of verdrietig als dat thema aan bod komt. Het kan gaan om thema's als gezondheid, vrouwelijkheid, geld, parkeerbeleid - je schoonmoeder - noem maar op. Je kunt je bewust zijn van zo'n "zwakke plek" in je energieveld, maar dat hoeft niet. In veel gevallen doe je je ouders na of herhaal je wat er in de maatschappij speelt. Maar je kunt er achter komen welke thema's bij jou gevoelig liggen en tot welke diepte die gevoeligheid gaat. De meeste van mijn cursisten achterhaalden één belangrijk thema op één niveau. Als ze de Creëren-cursus later nog eens deden, kwamen ze vaak op nog diepere of aanverwante niveaus, soms verbonden met andere thema's. Soms gingen ze Awakening Your Light Body doen, waardoor ze zich van nog meer energieniveaus bewust werden en nog meer leerden over hun grote thema's in hun leven.
Je hebt veel verschillende energielaagjes in je en om je heen, dus je kunt doorgaan met onderliggende lagen ontdekken en verwerken - tot je bij de kern komt. Verschillende mensen zijn op verschillende niveaus bezig: de één heeft nog slechte energie weg te werken aan de oppervlakte, terwijl een ander meer diepgaand bezig kan zijn. Misschien ben je als hoog energiewezen op Aarde gekomen, waardoor je meteen al vrij hoog - dus diep - aan de slag kunt gaan. Dat is niet zelden het geval bij mensen die zich aangetrokken voelen tot een onorthodoxe aanpak als Creëren van Je Eigen Werkelijkheid. Wie ben je in wezen? Wie ben je als Hoge Zelf? Wie ben je als Ziel? Wat is voor jou echt belangrijk? Hoe beter je antwoorden op die vragen zijn, hoe meer je het leven kunt Creeren dat je echt wil leven - vanuit het diepst van je hart. Want als je beter weet wie je bent en waar het voor jou om draait, kun je jouw energie effectiever richten op de dingen die jij wil, die jij wil doen en die jij echt belangrijk vindt.

Kiezen wat je vibreert

De belangrijkste wijze waarop je je energie richt op dingen, is door het richten van je aandacht. Met je aandacht "energetiseer" je dingen: je laadt ze op. Er gaat voortdurend een grote energiestroom door je heen en jij focust die stroom met je aandacht. Dat wat jouw aandacht krijgt, krijgt jouw energie: het wordt opgeladen met de energie van jouw aandacht. Daardoor groeien de dingen waar je je aandacht op richt.
Je vibreert altijd. Je Creëert voortdurend je eigen werkelijkheid. Wat je moet leren is de werkelijkheid te Creëren die je wil. Die werkelijkheid Creëer je door bewust je aandacht te richten op de dingen die je wil. Als je dat meer doet, zal een groter deel van je werkelijkheid gaan bestaan uit dat wat je echt wil. Want wat je aandacht geeft, groeit.
Leer meer te leven als in een winkel. In een winkel geef je aandacht aan wat je wil hebben. Van de dingen die je wil hebben ga je er verschillende bekijken, vergelijken, besnuffelen en eventueel passen. Je gaat niet langs de schappen lopen en aandachtig bestuderen wat je allemaal niet wil hebben. Er zijn hele afdelingen, zelfs complete winkels die je overslaat. En dat zou je meer moeten doen: gewoon geen aandacht schenken aan wat je niet wil. Veel mensen doen dat juist wel, omdat hen geleerd is dat ze moeten opsporen wat ze niet willen, daarmee vechten en hard proberen het uit de wereld te helpen. "Problemen oplossen" heet dat. Dat is heel populair. Je hebt al veel boeken over problemen oplossen. Er zijn zelfs speciale cursussen voor. Veel mensen zijn eigenlijk alleen maar bezig met problemen oplossen: als ze een probleem hebben opgelost, zijn ze eventjes blij, maar dan (verrassing!) roept alweer het volgende probleem. De problemenoplossers zijn steeds bezig met de vraag: "Wat gaat er nog meer niet goed in mijn leven?" Hun problemen nemen daardoor voortdurend toe. Vanzelf komen nog de problemen van buren, ouders en langsrolatorende bejaarden erbij. De problemen worden immers voortdurend gevoed met aandacht! En dus groeien ze.
Ik had ooit een vrouw op mijn cursussen die doof was. Zij zei dat ze alles over doofheid had bestudeerd, lid was geworden van alle mogelijke clubs voor doven en alleen maar bezig was met dingen die te maken hadden met doofheid. Toen ze de Nederlandse top daarin had bereikt, ging ze internationaal: zij werd lid van een Australische en een Amerikaanse vereniging voor doven. Ze was daar vijftien jaar mee bezig, nog steeds doof en zij had niets gevonden dat haar echt kon helpen. En dat is logisch: zij vergrootte met haar aandacht alleen maar de rol van doofheid in haar leven, waardoor doofheid steeds meer ging domineren.

Zeg maar Ja tegen het leven

Bevechten wat je niet wil, werkt niet. Daar gaat het ook mis met onze maatschappij: veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze kunnen krijgen wat ze willen door te vechten met dat wat ze niet willen. Er is strijd tegen kanker, strijd tegen criminaliteit, strijd tegen armoede - en wat heeft dat opgeleverd? Er is meer kanker dan er was voordat die strijd begon, de gevangenissen puilen uit en steeds meer mensen hebben moeite met rondkomen. Op het nieuws hoorde ik dat wetenschappers hebben ontdekt dat het Hivvirus de laatste twee jaar zwakker is geworden. Ze wisten niet hoe dat kwam. Volgens biologisch-wetenschappelijke normen had een dergelijk virus zich juist verder moeten verspreiden. Maar voor mij was het logisch: er is veel minder massale aandacht voor Aids, nu wereldwijd bijna alle aandacht uitgaat naar terrorisme. Het terrorisme is dan ook flink gegroeid - geënergetiseerd, "gevoed" door de aandacht van miljoenen! Milieuvervuiling stond de laatste jaren minder hoog op de politieke agenda dan in de jaren negentig en inderdaad: het milieu is er op vooruit gegaan. Er zijn de afgelopen tien jaar veel bossen bijgekomen in Europa en de lucht in Nederland is nu schoner dan tien jaar geleden - en wordt nog steeds schoner. Er zijn zelfs nieuwe diersoorten ontdekt!
Vechten met je problemen is zinloos. Gelukkig is het niet verplicht! Je kunt naar je Bron gaan en kijken: wie ben ik echt in mijn hart? Wat wil ik vanuit mijn hart? Daar kun je dan je aandacht op vestigen, in plaats van op je problemen. Hou je bezig met wat je wel wil. Bouw er gedachten over op, bouw er beelden over op: bouw er energie rondom op. Zoek naar voorbeelden erover. Het gaat hier om het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en gedachten. Je kunt bij jezelf nagaan of je het fijner vind om de bus te nemen of de auto; of je probeert gelukkig te zijn met het tafeltje achter in het restaurant of dat je de ober vraagt om een andere tafel. Wat belangrijk is, is hoe jij je voelt. Wil je genezen van een enge ziekte, zoek dan naar voorbeelden van mensen die het gelukt is! Bedenk waarom je zult genezen! Zoek artsen en healers die zeggen dat het zeker mogelijk is dat je herstelt. Ga niet bedenken waarom het nooit kan lukken en waarom je dood moet gaan of de rest van je leven ziek zijn. Bedenk, voel en vibreer dat je ziekte iets is dat je gaat overwinnen. Dat heb ik ook gedaan. Ik was ernstig ziek. Zo ernstig ziek dat artsen zeiden dat ze niets voor me konden doen. De hele mentale, "rationele", wetenschappelijke wereld zei dat. Volgens hen wachtte me niets anders dan een leven waarin ik voortdurend futloos en ziek zou zijn. Ik kwam in een diepe put terecht en besefte dat alleen een wonder me nog zou kunnen redden. Ik heb toen God gevraagd om mij een uitweg te wijzen en ik heb mij weer geopend voor de spirituele wereld. Die kende ik nog uit mijn kindertijd. Daardoor ben ik genezen en heb ik een fantastische, nieuwe levensfase gekregen.

Alles is mogelijk!

Alles is mogelijk in dit Universum! Maar de keuze is aan jou. Als jij ervoor kiest om te geloven dat je nooit zult genezen of dat je problemen moet oplossen om gelukkig te zijn, dan Creëer je dat. Als jij ervoor kiest om te geloven dat je pas gelukkig kunt zijn als je al je verdriet hebt verwerkt, dan Creëer je dat. Zo is het dan voor je. Maar je mag kiezen wat je gelooft, net zoals je de zenders op je radio mag kiezen. Je kunt klagen over alle nieuwszenders die alleen maar slecht nieuws uitzenden of sportzenders waarop de hele tijd gepraat wordt over voetbal en schaatsen. Je kunt op je radio schelden, er hard met een hamer op slaan en je kunt boze brieven sturen naar de zenders die je stom vindt. Je kunt een actiegroep formeren om die zender af te breken of met slaapzakken voor de ingang van de studio gaan liggen. Dat is wat mensen doen: ze organiseren manifestaties tegen vanalles. Ze strijden tegen brandwonden, tegen geslachtsziekten, tegen mensenrechtenschendingen, tegen normvervaging. Sommige mensen blijven hardnekkig naar de zenders luisteren waar ze altijd naar geluisterd hebben, waar hun ouders naar luisterden en ook hun leraren, sympathieke bekende Nederlanders en de ministerpresident.
Ze blijven luisteren, ook al worden ze heel ongelukkig van de programma's die ze horen. Maar je kunt je radio gewoon op een andere zender zetten! Op een andere trilling. Jij, energiewezen, kunt jezelf afstemmen op een andere trilling! Je kunt kiezen voor de trillingen van liefde, van moeiteloosheid, van harmonie, van "goed nieuws". En als je eenmaal op die trilling bent afgestemd, zul je zien dat die echt overheersend is. Er is vele malen meer Licht - en goede energie - in het Universum dan donker. Aan jou de keuze.
Kies je bijvoorbeeld voor liefde in je leven, dan leer je die liefde te vibreren - door het gevoel van liefde in je op te zoeken en het te laten groeien. Je kunt dat gevoel versterken door er veel aandacht aan te geven: door te onderzoeken wat het is en hoe het precies voelt, door gedachten erover te zoeken, boeken erover te lezen, voorbeelden te zoeken en je ermee te harmoniseren als liefde zich voordoet in jouw omgeving. Dus in plaats van te zeggen "die twee daar hebben wel liefde en ik niet, verdorie!" zeg je: "Hé, twee mensen zijn verliefd en ze lopen in mijn werkelijkheid. De vibratie van liefde die ik aan het opbouwen ben, manifesteert zich steeds duidelijker in mijn wereld! Dankjewel Universum!"
Zo sluit je je niet af van de liefdesvibraties die er om je heen zijn, maar verbind je je ermee en neem je er iets van op. Hetzelfde kun je doen met spelende kinderen, kwispelende honden en fluitende vogels: in plaats van je eraan te ergeren dat zij blij en zorgeloos zijn en jij niet - waardoor je je afsluit van die blije, zorgeloze energie - zeg je: "Hoera! Er is blije zorgeloosheid in mijn werkelijkheid, dus ik kan me aansluiten aan die vibratie!" Doordat je je bewuster wordt van wat je vibreert en wat je zou kunnen vibreren in plaats daarvan, wordt je vrijer en gelukkiger.

Hoger en hoger

'Hoe verder je komt met je persoonlijke groei, des te dichter je de situatie zult naderen waar niet slechts een paar energieën goed voor je voelen. Je zult steeds meer gaan zien en voelen dat je alle energieën die je tegenkomt, kunt gebruiken op je pad; ook energieën die nu niet helemaal goed voelen, waar je aan moet wennen of die je gewoon als storend ervaart. Alles is energie en draagt ergens Licht in zich.

Je kunt leren om van alle energieën het mooiste te gebruiken en deze te transformeren tot een hogere expressievorm van zichzelf. Dat creëert prachtige mogelijkheden voor iedereen. Je kunt leren om je door alle mogelijke energieën te laten dragen - hoe heftig of beangstigend een energie in het begin ook lijkt.

Terwijl je groeit in het Licht komt je bewustzijn steeds dichter bij de ervaring dat alles in wezen positieve energie is; ook turbulente, chaotische energieën. Daar kun je bijvoorbeeld aan waarderen dat er veel kracht in zit of dat ze verandering teweeg brengen. Net zoals je de kracht van de zee kunt waarderen en gebruiken: de woeste, gecompliceerde golfbewegingen, die chaos en turbulentie brengen, maar je tegelijk de kracht en speelsheid kunnen geven die je nodig hebt - zelfs als je ervaart dat de golven je door elkaar schudden.

Alle vormen van dualiteit worden minder werkelijk wanneer je hoger komt met je energie. Vanaf een bepaalde niveau verliezen ook tijd en ruimte hun betekenis - net als omvang en verhouding, belangrijk en onbelangrijk, zeker en onzeker. En "goed" en "slecht" worden gaandeweg ook steeds minder relevant. Eenmaal aangekomen op het Zielsvlak hebben al die dingen geen betekenis meer. Je Ware Zelf, je Ziel is verheven boven alle dualiteit, in een Zee van Licht.'

Uit ons boek "Liefde en Vrijheid" - door Barbara Borecka en Rene Argonijt.

Creëren van Je Eigen Werkelijkheid is uiteindelijk een energetische reis naar steeds harmonieuzere energieën. En die reis brengt je steeds dichter bij mooie stroming en mooie samenwerking in je energiesysteem, samenwerking van je chakra's en andere energiecentra, een helder kerngevoel en een gevoel van heelheid. Als je energie een alsmaar hogere trilling bereikt, zul je merken dat je steeds vaker precies op de juiste tijd op de juiste plek bent. Dat je voelt welke woorden nodig zijn en welke niet. Dat in je opkomt om iemand even te bellen en dat blijkt dat diegene dat net nodig had. Dat je de krant openslaat bij een artikel over precies het thema waar jij mee bezig bent. Dat je de televisie aanzet en net in een programma valt wat je aanspreekt. Dat zie ik bij veel mensen gebeuren, ook bij mezelf. Met toeval heeft dat niets te maken. Het is gevolg van de harmonie en integratie die zich op de hogere trillingsniveaus bevinden. Als ik met mooie, hoge energie bezig ben, merk ik ook dat meer mensen naar me toe komen. Ik zit soms even in het Vondelpark, vooraf aan cursus. Ik maak dan mee dat er een heleboel vrije bankjes zijn en er toch heel veel mensen bij mij komen zitten; mensen alleen, maar ook samen, stelletjes, met kinderen, honden en vanalles. Zij weten vast niet waarom ze dat doen - ze voelen iets wat hen aantrekt. Het is een soort energetisch charisma dat mensen naar je toe magnetiseert. Mensen voelen zich gewoon goed in de goede energie - zelfs als ze zeggen dat ze spiritualiteit onzin vinden. Als je een mooie, open hart-energie hebt, met meer balans en integratie, heb je een mooie uitstraling: zacht licht, schoonheid, harmonie en innerlijke rust in je energieveld. Dan komen mensen erin baden.
Als je je energie verhoogt, kom je in een steeds moeitelozere, vreugdevollere, overvloedigere en zinvollere wereld terecht - tot het punt waarop je kunt zeggen: "Als alles voor mij mogelijk zou zijn, dan zou ik zijn waar ik nu ben en doen wat ik nu doe." Dat is het Goddelijke moment waarop je jezelf gevonden hebt. Hier en nu. Het moment waarop je echt vrij bent.

Wanneer en waar deze cursus wordt gegeven, vind je in het cursusoverzicht.


vragen, inschrijvingen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl